Antenneversterkers is een trotse affiliate partner van:

Blog single image

Heb ik een antenneversterker nodig?

Het antwoord op deze veel gestelde vraag hangt natuurlijk geheel af van de specifieke situatie, maar er valt wel een algemeen antwoord over te geven.


Een antenneversterker, of eigenlijk signaalversterker, heeft als doel de signaalsterkte zodanig te verhogen dat demping in de installatie wordt gecompenseerd en het gewenste signaal voldoende boven ruis en andere stoorsignalen wordt “uitgetild”. Zowel een zwak (of te sterk) signaal, als een kwalitatief slecht signaal, stelt een ontvanger voor problemen, dus hoe meer demping en storingsbronnen in de installatie hoe meer kans dat een antenneversterker nodig is om voldoende signaalsterkte en kwaliteit over te houden voor de ontvangers.


Uiteraard moet je allereerst storingsbronnen in de installatie zoveel mogelijk zien te vermijden, dus goede (apparaat)kabels, pluggen en andere componenten gebruiken en alles goed aansluiten is een belangrijke voorwaarde.

In een goed aangelegde installatie zijn lange kabels en verdeelelementen de grootste dempers, daarnaast zullen alle kabels ook fungeren als antenne voor stoorsignalen. Vandaar dat je op basis van de verdeling en lengte van de kabel een aantal vuistregels op kunt stellen.

Vuistregels

Je hebt in de regel een versterker nodig wanneer:

  • De totale kabellengte van het AOP (abonnee overnamepunt) tot de ontvanger meer is dan 10 tot 20 meter (sterk afhankelijk van de kwaliteit van de kabel).
  • Het signaal één keer wordt verdeeld en de kabellengte meer is dan 5 meter.
  • Wanneer het signaal meer dan één keer wordt verdeeld, dus bij meer dan twee aansluitingen.