Rijgsysteem

Verdeling van het CAI signaal d.m.v. het rijgsysteem

Het rijgsysteem en stersysteem zijn twee verschillende manieren om het CAI signaal te verdelen. Ook een combinatie van ster- en rijgtechniek kan toegepast worden.

Bij voorkeur wordt het rijgsysteem in moderne installaties zo veel mogelijk vermeden (zie hieronder: Nadelen van het rijgsysteem).

Verdeling van het CAI signaal door middel van het rijgsysteem houdt in dat het signaal via één coaxkabel vanaf de versterker wordt doorgetrokken naar achter elkaar geschakelde aftakelementen of rijgdozen (een rijgdoos heeft een ingebouwd aftakelement). Elke rijgdoos heeft een doorlus uitgang waarop een volgende rijgdoos kan worden aangesloten.

In een rijgsysteem zullen verder gelegen aansluitingen minder signaal toebedeeld krijgen dan dichterbij gelegen aansluitpunten. Om dit verschil enigszins te compenseren bestaan er rijgdozen met verschillende aftakdemping (20dB, 15dB en 10dB). In een rijgsysteem wordt voor de eerste aansluiting meestal een rijgdoos gebruikt met een hogere aftakdemping. Achter een versterker van 21dB worden bijvoorbeeld meestal eerst één of enkele dozen met een aftakdemping van 15dB gebruikt, de overige dozen hebben dan een aftakdemping van 10dB. Bij een hoger ingangssignaal kan men beginnen met rijgdozen met een aftakdemping van 20dB.

Aandachtspunten voor het rijgsyteem

  • Probeer gebruik van het rijgsysteem zoveel mogelijk te vermijden! (zie onderstaande nadelen van het rijgsysteem) Gebruik in plaats daarvan het stersysteem.
  • Het gebruik van allemaal rijgdozen met gelijke demping leidt meestal niet tot de meest gelijkmatige signaalverdeling.
  • Ook de laatste doos in een rijgsysteem moet een rijgdoos zijn, dus geen einddoos gebruiken. Dit vanwege de lage ontkoppeldemping van einddozen en de ongelijke signaalverdeling die er ontstaat wanneer een rijgsysteem wordt afgesloten met een einddoos..
  • De doorlus-uitgang van de laatste rijgdoos in het rijgsysteem moet afgesloten worden met een afsluitweerstand.

Voordeel van het rijgsysteem:

  • Alle aansluitingen lopen via één kabel.

Nadelen van het rijgsysteem:

  • Een aansluitprobleem op één punt kan makkelijk leiden tot storing op alle aansluitingen.
  • Maximaal 8 rijgdozen kunnen achter elkaar geschakeld worden.
  • De verdeling van het signaal is minder gelijkmatig dan bij het stersysteem.
  • Het doorgeven van retoursignalen is minder goed mogelijk.
  • Minder geschikt voor digitale ontvangst omdat steeds meer digitale ontvangers gebruik maken van de retourband.

Voorbeeldschema van een rijgsysteem

rijgsysteem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam vraag: