Aftakelement en Multitap

Een multitap is een meervoudig aftakelement. Met multitaps en aftakelementen kun je het signaal verdelen/splitten zodat je meer aansluitingen krijgt. Belangrijk verschil met verdeelelementen is dat verdeelelementen het signaal gelijkelijk verdelen en multitaps en aftakelementen het signaal

Aftakelement

Een aftakelement aftakelementverdeelt het signaal ongelijk. Deze ongelijke signaalverdeling wordt bijvoorbeeld gebruikt om een dichtbij gelegen aansluiting en een verder weg gelegen aansluiting te voorzien van signaal, het verschil in kabellengte wordt daarbij gecompenseerd door het verschil in demping van de aansluitingen van het aftakelement. De doorlus-aansluiting (met de lage demping) kan natuurlijk ook gebruikt worden om het signaal verder op te delen.

Er zijn aftakelementen leverbaar met een enkele aftakking en een dubbele aftakking en met verschillende aftakdemping waarden.

LET OP: het is niet de bedoeling dat er een einddoos direct op de doorlus-aansluiting, dat is de aansluiting met de lage demping, wordt aangesloten (zie hieronder: Over de einddoos waarschuwingen).

Multitap

multitapEen multitap bestaat eigenlijk uit een serie aan elkaar geschakelde aftakelementen. Op de tap uitgangen kunnen wandcontactdozen aangesloten worden. De tap uitgangen hebben een oplopende demping zodat, door het aansluiten van kabels van verschillende lengte op de juiste uitgangen, het signaal gelijkmatig wordt verdeeld.

Multitaps hebben ook een doorlus-aansluiting, daarop kan eventueel een tweede tap (of aftakelement of rijgdoos) worden aangesloten. De tweede tap dient dan de dichtstbijzijnde aansluitingen te voorzien van signaal, dit ter compensatie van de demping van de doorlus-aansluiting van de eerste multitap.

LET OP: de doorlus-aansluiting is in principe minder geschikt om een ontvanger op aan te sluiten vanwege de ongelijke signaalverdeling die er dan ontstaat.